רשת בתי המדרש קישורים מומלצים אודות האתר צור קשר עזרה
bteiMidrash logo


עמוד ראשי > בלוגים

מאגר התכנים אשף דפי הלימוד שולחן העבודה שלי ארון הספרים אודות הרשת פורומים בלוגים

יום חמישי, 22 ביוני 2017

אלו דברים לשבת פרשת קורח - שבת ראש חודש תמוז תשע"ז

רציתי - בהתייחס לפרשה שמספרת לנו על דפוסי מנהיגות שונים זה מה זה - מן הקצה עד הקצה - לכתוב כאן על איש התחזוקה.
איש התחזוקה שהוא לכאורה רחוק שמיים מן הארץ מן המנהיגות ועם זאת בלעדיו - איננו יכולים להתקיים ולו רגע אחד.
חיפשתי שירים ברשת על איש התחזוקה ומצאתי אפילו אחד באנגלית. אבל לא חשבתי שזהו שיר שאני צריך לתרגם אותו ולהביאו אליכם.
הסיפור הקרוב ביותר לאיש התחזוקה שאני רואה בעיני רוחי ושעליו רציתי לשיר  שיר הלל הוא סיפור שמופיע ב"אור הגנוז" ושמתי אותו כאן בנספח.
עברתי ברשת, וטעמתי מכל מיני שיחות הרצאות ושיעורים שונים שנמצאים שם בחוץ, יש הרבה מאד דברים שם בחוץ. ביקשתי משהו כללי , לא כבד מדי, לימים החמים האלו של תחילת הקיץ, ערב ראש חודש תמוז.
הגעתי לראיון שלפניכם, שהוא ידבר מה שידבר, חלף דבריי על איש התחזוקה, חלף איש התחזוקה בעצמו, אך כפי הנראה עם קרבה ממשית,למה שאני רציתי לומר על איש התחזוקה.*
שבת שלום וחודש טוב
      ג'ף

*"לא בלי התלבטות" החלטתי להציב כאן את הראיון הנ"ל. השיקול בדבר חיוניותה של שירת עמיחי גבר.

הנספח

פעם אחת אמר רבי בונם:

כמה מקנא אני בקצב, שבערב שבת הוא מחלק כל היום את הבשר וקודם שהחשיך היום הוא מתייגע לגבות את הכסף, והנה הוא שומע שקוראים לקבלת שבת, והוא נחפז בכל כוחו הביתה לקדש, והוא מתאנח ואומר: "ברוך השם שנתן לנו את השבת למנוחה !". הלוואי ויכולתי לטעום כמותו את טעם השבת !

מתוך אור הגנוז, למ. בובר, הוצאת שוקן, עמ' 411

יום שבת, 17 ביוני 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Ha9yHkaOHz8

יום שישי, 16 ביוני 2017

אלו דברים לשבת פרשת שלח-לך תשע"ז


כותב אברהם  יהושע  השל בספרו "קוצק במאבק למען חיי אמת"*:

"מהי אמת ? מהו איש אמת ? איש אמת אינו זה שאומר 'כן' על דבר שידוע לו שהוא 'כן'. על אדם כזה אומרים 'הוא אינו שקרן', אך עדיין אינו איש אמת. אמת היא דבר אחר לגמרי. אם מתרחש דבר-מה שלפי מושגי אנוש הנו הפוך מדבר ה', והאדם עמל ועושה כל מיני תחבולות כדי לרדת לחקר האמת לאמיתה - זהו איש אמת.
ישנה קושיה עתיקה: במה התבטא חטאם של המרגלים ? הרי הם סיפרו את שראו עיניהם. והתשובה: חטא המרגלים התבטא בכך שהם לא עמלו דים על האמת. הם הסתכלו רק על פני השטח, הם לא התבוננו עמוק יותר. האמת היא למעלה מן השכל. משה רבינו התחנן בפני המרגלים: 'הטובה היא אם רעה, השמנה היא אם רזה' (במדבר יג, יט) - אני מבקש מכם שתאמרו שהיא טובה, אפילו אם נראה לכם שהארץ רעה; שתגידו 'היא שמנה', אפילו אם יתברר שהארץ כחושה. ביחס לארץ ישראל אין די במבט ראשון, יש צורך בהעמקה. אבל הם לא צייתו לו אלא סיפרו לפי איך שהארץ נראתה להם. איש אמת הוא אדם שהנו אמת. לאמת שלו נודעת משמעות רבה יותר מ'אמירת האמת'. כדי להיות אמת, לחיות אמת, חייב אדם להתעלות על עצמו, לא להתרכז בעצמו, להתעלם מעצמו לחלוטין. היות אמת משמע היות קדוש.
האמת אינה באדם, האמת היא אלוהים. האמת מהווה נסיון קשה. היחיד חייב לעמול על כך קשות. אין שום ראיות. החושים והשכל טוענים דבר אחד - והאמת הפוכה לגמרי. נשארת רק דרך אחת: להתעלם לחלוטין מן העצמי; אמונה. והאמונה בהירה מן הראִיָה.
משמעות ה'אמת' כאן אינה רק לדעת אל נכון את מה שישנו. ה'אמת' משמעה כאן לחיות את מה שאתה מאמין. אמת - אין פירושה שיקוף של עובדה מסויימת במוח, הכרה בעובדה; אמת - פירושה הזדהות עם המציאות העמוקה ביותר."

שבת שלום
     ג'ף

*א. י. השל , קוצק במאבק למען חיי אמת, תרגום: דניאל רייזר ואיתיאל בארי, עורך: דרור בונדי, הוצאה : ספרי מגיד הוצאת קורן, עמ' 65-64

יום חמישי, 8 ביוני 2017

אלו דברים לשבת בהעלותך תשע"ז

אחד מ"ציטוטי השל" שנתקלתי בהם השבוע אומר כך:


העולם נתון במבוכה, ומשברו אינו פוליטי אלא רוחני ביסודו.

א.י.השל, "הרוח של חינוך יהודי",  מתוך "אלוהים מאמין באדם", הוצאת כנרת זמורה ביתן דביר, בתרגום ועריכת דרור בונדי, עמ' 251

אנחנו הישראלים בורחים מה"רוחני", כמו מאש. לא ממש ברור לי למה. אולי זו מן תחושה שהרוחני אכזב אותנו.  מיליונים מעמנו הלכו למשרפות באין מושיע. המענה לחוסר האונים הזה, נמצא ב"ארצי" ולא ב"רוחני", במעשה החלוצי האנושי, בהתיישבות בקרקע ובאחיזה בנשק, שביסוד הקמת הבית היהודי.
במקום אחר אומר השל:

מקורות הדת במעמקי המחשבה, בהסתכלות שלא ניתנה לביטוי, בתימהון בפני הפלא והמסתורין שלמעלה מכל השגה והבעה. מכאן שתחיית הדת לא תבוא אלא על ידי חידוש המבוכה הפנימית, על ידי ייסורי המחשבה העומדת בפני הטמיר והנעלם  שבכל דבר ודבר, לרבות הטמיר והנעלם שבמחשבה עצמה.

א.י. השל, "נשאת ונתת באמונה?" בקובץ "אלוהים מאמין באדם", בעריכת דרור בונדי, הוצאת כנרת זמורה-ביתן, דביר, עמ' 92

חזינו השבוע בשתי מצגות רבות עניין -  נאום הנובל של דילן, ועדות של קומי בסינאט אתמול. שתיהן אומרות רבות על התרבות האמריקאית וצריכות עיון שלא כאן מקומו. לצידן, להבדיל וכחומר למחשבה מבקש אני לסיים בדברים של ישעיהו לייבוביץ על ההיגד שבפרשתנו : "והאיש משה עָנָו מאד":

"הפסיכולוגיה האנושית כפי שהיא מוכרת לנו היא כזאת, שככל שהאדם זוכה לרמת ידיעה ותודעה גבוהות יותר, אין הוא מסוגל לחשוב ברמה של 'מי אנכי', אלא ההיפך הוא הנכון, וחשיבותו בעיני עצמו ו'אנוכיותו' הולכות וגדלות עד כדי התנשאות.
מכאן שההיגד 'והאיש משה עָנָו מאד' משמיע לנו רבותא רבה, להודיענו כי משה רבנו בהיותו האיש שעשה אותות ומופתים בשמים ובארץ, ובמעמד הר-סיני במתן-תורה זכה לדבר-ה' אליו 'פנים אל פנים' ( שמות לג/יא), ובסדרה זו מעיד עליו ה' -'פה אל פה אדבר בו' (יב/ח), ואף על פי כן הוא נשאר בתודעתו ובעַנֹוָתו אותו משה כפי שהיה בתחילת דרכו במעמד הסנה מבלי שתזוח עליו דעתו, לכן הוא גם היחיד בין כל אישי המקרא כולו, הזוכה להיקרא - 'עָנָו מאד'. לתואר זה זוכה משה-רבנו מיד לאחר הטחת הדברים כנגדו בפי מרים, ומשום תגובת משה בשתיקה ושוויון נפש מבלי להקפיד במאומה וזאת משום רמת שלמותו הנפשית, זוכה הוא לכך שהקב"ה יוצא להגן עליו ולתבוע כביכול את עלבונו.
גאותם והתנשאותם של בני אדם, נובעת מכך שאין הם מכירים את מעמדם בפני אלוהים, ולכן רק משה האיש הוא הזוכה לתואר יחידאי זה של עָנָו מאד ( ולא סתם עָנָו ), מה שלא נאמר על שום נביא אחר זולת משה."*

שבת שלום
   ג'ף

*ישעיהו לייבוביץ, שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע, עמ' 660יום שני, 5 ביוני 2017

יום חמישי, 1 ביוני 2017

אלו דברים לשבת פרשת נשא תשע"ז


ניצלתי את חג השבועות לחשוב קצת על משמעותה של תורה בימינו.*
חשבתי על החשיבות של העיסוק בתלמוד תורה; על לאחוז בדף גמרא ולהתקדם בו בקצב שלך.
חשבתי על קוצק, הנביא ישעיהו ועל השל ועל מה שביניהם  - על הרלוונטיות של הנביאים לימינו.
חשבתי על סכנותיה העצומות של הדת, של ביטחון ששורשו באמונה דתית, ולדייק  - בסכנות הטמונות באנשים שבטוחים בעצמם, בטוחים שהם יודעים מה מאחורי הפרגוד, מה התכנית הא-לוהית...
כדברי השל:

"I shudder at the thought of a society ruled by people who are absolutely certain of their wisdom, by people to whom everything in the world is crystal-clear, whose minds know no mystery, no uncertainty."
A J Heschel, Who is Man ? Stanford U Press, p. 114
ובתרגום שלי:

"אני נחרד מהמחשבה על חברה שנשלטת על ידי אנשים שבטוחים בטחון מוחלט בחכמתם, אנשים שעבורם הכל בעולם הוא ברור כשמש, וששכלם אינו יודע מיסתורין או  אי-וודאות."
א. י. השל, מיהו אדם ? (טרם פורסם בעברית) התרגום הנ"ל שלי והוא לוקה בחסר, הערות והמלצות לשיפור תתקבלנה בברכה - ג'ף
העיון במהלך החג בספרם המרתק של הרבנים בני לאו ויואל בן נון על ישעיהו^, הוביל אותי איכשהו לכרך הראשון של הביוגרפיה על השל. לאמיתו של דבר ה"איכשהו " הזה הוא הערת שוליים במבוא שכתב בני לאו לספר (ה"ש מס' 7 בעמ' 22 שם ).
כותב הרב לאו בטקסט  שם :
"....במשך עשרות שנים ... ישב [ישעיהו ] קרוב לארמון המלכים בירושלים ופעל כהוגה מדיני המבקש להילחם במגמות השלטון שנראו בעיניו כהרות אסון. תמונת העתיד שישעיהו צייר מתקשרת במישרין אל תמונת העולם אותו הוא ראה ובתוכו הוא פעל."
בהערת שוליים שבסמוך מופיע :
"מי ששם לב היטב למהלך זה של ישעיהו, כנביא הפועל בתוך החברה ובתוך הפוליטיקה, היה הרב יוסף צבי קרליבך הי"ד, שחיבר ספר על נביאי ישראל אשר פורסם בגרמניה בשנת 1932 ותורגם לעברית בשנת תשע"ב על ידי הרב צבי יעקובסון  ( בעריכת מרים גיליס קרליבך): שלשת הנביאים הגדולים: ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל."
הדוקטורט של השל על הנביאים פורסם ( בפולין) ב1935 ושאלתי עצמי אם השל הכיר את ספרו של הרב קרליבך. טרם מצאתי תשובה לשאלה זו.
עיון בביוגרפיה חשף אותי, לא בפעם הראשונה, לסיפור קורות השל בגרמניה עם עלייתם של הנאצים. סיפור קשה ומופלא כאחד,  סיפור אחד מיני אין ספור ספורים  של יהודים רבים, יהודים שחלקם ראו את הנולד ונחלצו בזמן, אחרים שעולמם התמוטט עליהם כרעם ביום בהיר...סיפורים מן התופת, מן החור השחור...
לפני כשבוע הורדתי ממדף הספרים את ספרו של דויד ויימן  - "הפקרת היהודים ( אמריקה והשואה 1941-1945)
(באנגלית) " ספר שירשתי מהוריי ז"ל. בחיפוש בגוגול מצאתי שהספר פורסם בעברית בהוצאת יד ושם ב1993.
ברור לחלוטין כי כאז כן עתה אין לסמוך על העולם.
כדברי הרב דוד הרטמן המנוח - "העולם אינו נאות לשמוע טיעון מוסרי מעם שאין לו צבא."זהו ציטוט מהזכרון שלי. בפועל - הציטוט המדויק הוא :
I remember the Quakers coming to see me. They wanted to know about my views of power, you know, Quakers. So I said, if you have power, you can have a moral argument. If you’re powerless, there’s no moral argument. *^
תרגום חופשי שלי לחלק המודגש :

אם בידך כוח ועוצמה - תוכל להיות בעל טיעון מוסרי. ככל שאין בידך כוח ועוצמה לא תישמע מפיך טיעון מוסרי

שבת שלום
   ג'ף

* באופן כללי ראו 929 :-)בין השאר http://www.929.org.il/today
^ישעיהו כציפורים עפות, יואל בן נון ובנימין לאו, ידיעות אחרונות - ספרי חמד
^*ראו https://onbeing.org/programs/david-hartman-hope-in-a-hopeless-god/

יום שני, 29 במאי 2017

אלו דברים לשבועות תשע"ז


אחד הדברים שלמדתי ב"שבוע-  העבודה" הקצר הזה הוא שיש יתרון לשבועות שהם קצרים לקראת סופם להבדיל משבועות שהם קצרים מתחילתם דוגמת השבוע. כשיש שני ימי עבודה בשבוע - ראשון ושני - כל העבודה של יתרת השבוע ויתרת החודש מתרכזת ביום שני. הנטל כמעט קשה מנשוא. אבל - כן אבל - עברנו את פרעה  - עברנו גם את זה.
וכיוון שעודני עומד על רגליי, חיפשתי בערב הזה, ערב ערב שבועות - פסקה שתבטא עבורי באופן תמציתי את משמעותה של התורה. עוד לא מצאתי. מצאתי - כדרכם של חיפושים - דברים אחרים. כלל נקוט בידך - אם אתה מחפש משהו אחד - אל תחפש אותו , חפש משהו אחר - בטוח תמצא את המשהו האחר כשאתה מחפש אחר משהו אחר. רוח שטות  - כן רוח שטות -  נפלה עליך.  ניחא.
בכל אופן, פסקה תמציתית על משמעותה של התורה בימינו טרם מצאתי. אבל כאמור מצאתי דברים אחרים.
מצאתי דברים של שלום רוזנברג על ההבדל שבין גלות לגאולה. והדברים האלו - שתכף אביא מהם - הפיסו  את דעתי בשאלה שהטרידה אותי הערב בעקבות סיור במערב התיכון של ארה"ב הודות לנתיבי האוויר של הפייסבוק. צפיתי בשיחה בין כומר-ית (?) - אשת דת - במדינת אייאוו ( Iowa ) עם מפגין שהגיע ממדינה צפונית יותר כדי להפגין מול הכנסיה שלה.
אמרתי לעצמי : כמה ברכות אפשר לברך על הקליפ המוזר הזה - מ"שלא עשני גוי" עבור דרך "שככה לו בעולמו" וכלה ב"משנה הבריות". בעיקר הודיתי להוריי ז"ל שעלו ארצה כשאחיי ואני היינו עוד ילדים, ואז אמרתי לעצמי : לא חסרים משוגעים שלנו פה.
ואז מצאתי את דברי שלום רוזנברג שלהלן:
"הגאולה היא האנטיתזה לגלות, השאיפה לתיקון עולם. ראשיתו של חזון הגאולה בביקורת הגלות, בתפיסת הגלות כקללה, כשבר הדורש תיקון. הציונות ירשה ביקורת זו. בכך אין הכוונה לשלול את קיומן של התפוצות, אלא להבין שקיומו של עם ישראל ללא מדינה יהודית, חלילה, הוא קיום פתולוגי, בלתי-טבעי. והנה, עינינו שזכו לראות בהמתקת הקללה ובתקומת העם, עדות לחזיון אבסורדי: הרומנטיזציה של הגלות. אנו שומעים נוסטלגיה לקוסמופוליטיות הנחנקת מעשן מדורת השבט של הלאומיות והלאומנות הישראלית. אכן, הגלות אינה רק תופעה פוליטית. יש גם גלות פילוסופית. ה'ניכור', גלות שהקסימה דורות של אינטלקטואלים, מווינה ומברלין ועד ניו יורק. זהו קונפליקט בין הכמיהה לארץ ולאדמה ובין השאיפה להתנתק מכל נאמנות אליהן. זהו עימות בין שורשים לכנפיים - הגלות יצרה דמות של יהודי בעל כנפיים, ואילו הציונות רצתה להחזיר ליהדות את השורשים."
והמשך הדברים שם , באחד המאמרים לכבוד חג השבועות (שכותרתו "האם ליהודי יש מקום ?")  בספרו של שלום רוזנברג  "בעקבות הזמן היהודי הפילוסופיה של לוח השנה"* הם מופלאים לא פחות...

חג שמח
  ג'ף

* הוצאת ידיעות אחרונות ספרי חמד בעמ'  342